Betaling:
Betaling gebeurt steeds op het einde van een sessie (met uitz. van IQ-onderzoek en uitgebreid diagnostisch onderzoek*). Dit kan contant of elektronisch via Payconiq of Bancontact App. Enkel in specifieke situaties wordt er een factuur opgemaakt.

Annuleren van een afspraak:
Wij vragen u om , indien een afspraak niet kan doorgaan, steeds ten minste 24h op voorhand uw therapeut hiervan telefonisch te verwittigen. Bij annulatie minder dan 24u op voorhand zal de sessie worden aangerekend. Indien u zonder verwittigen niet aanwezig bent op uw afspraak, zal de sessie eveneens worden aangerekend.

Terugbetaling:
Afhankelijk van de mutualiteit bij wie u bent aangesloten, is er een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk voor psychotherapie bij kinderen en jongeren. In bepaalde gevallen is er ook een terugbetaling bij volwassenen.

Bij het maken van een afspraak ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en annulatievoorwaarden zoals hier beschreven.

 

*De betaling van intelligentie-onderzoeken gebeurt steeds voorafgaand aan de afspraak via overschrijving. U krijgt hiervoor een sms met een uitnodiging tot betaling. Indien de IQ-test niet tijdig betaald werd, kan de gemaakte afspraak niet doorgaan.
Een uitgebreid diagnostisch onderzoek gebeurt steeds op maat. U krijgt vooraf een overzicht met alle afspraken en bijbehorende tarieven. U betaalt telkens per sessie en enkele dagen voorafgaand aan de afspraak via overschrijving.

loading...
Psychotherapie
Psychodiagnostiek
Studiecoaching
Kinesitherapie
Terugbetaling

Psychotherapie

 • Intakegesprek kinderen 65€
 • Intakegesprek volwassenen 60€
 • Belevingsonderzoek kind (45 min) 50€/sessie
 • Adviesgesprek 60€ 
 • Oudergesprek 60€
 • Individuele therapie kind (45 min) 50 €/sessie
 • Individuele therapie volwassene 60€
 • Koppeltherapie 75€
 • Schooloverleg of overleg met externen 60€ /uur

 

Psychodiagnostiek

 • Intelligentie-onderzoek (afname + uitgebreid verslag) 200€
 • Intelligentie-onderzoek ifv. Logopedie (afname + cijfermatig verslag) 140€
 • Aandachtsonderzoek (afname + uitgebreid verslag) 200€
 • Neuropsychologisch onderzoek (geheugen, planning, inhibiti, … afname + uitgebreid verslag) 200€
 • Adviesgesprek 60€/uur
 • Oudergesprek / ontwikkelingsanamnese 120€
 • Klas- of thuisobservatie 120€
 • Ouder- en schoolvragenlijst 60€ 

 

 

 

Studie-coaching

 • Intakegesprek 50€
 • Coaching sessie (45 min) 35€
 • Oudergesprek / adviesgesprek 50€/uur
 • Schooloverleg of overleg met externen 50€/uur 

 

 

 

Kinesitherapie

De kinesist is geconventioneerd. Wij hanteren de tarieven die door het RIZIV bepaald en toegepast worden. 

De terugbetaling is afhankelijk van uw ziekenfonds (min. 50% en max. 90%).  

Om terugbetaling te verkrijgen is een voorschrift noodzakelijk.

 

Voor courante aandoeningen:

 • 1 ste zitting: 30 euro
 • 2 e tot 5 e zitting: 24 euro
 • 6 e tot 9 e zitting: 22,63 euro
 • 10 e tot 18 e zitting: 22,26 euro

Voor Fa-pathologie:

 • 1 ste tot 5 e zitting: 24 euro
 • 6 e tot 9 e zitting: 22,63 euro
 • 10 e tot 60 e zitting: 22,26 euro
 • schriftelijk verslag (éénmalig): 30,65 euro (volledig terugbetaald)

Voor Fb-pathologie:

 • alle zittingen: 22,26 euro
 • schriftelijk verslag (1x per kalenderjaar): 30,65 euro (volledig terugbetaald)

Voor E-pathologie:

 • alle zittingen: 22,26 euro
 • schriftelijk verslag (1x per kalenderjaar): 30,65 euro (volledig terugbetaald)

 

Deze tarieven gelden enkel voor behandelingen binnen de praktijk. Verplaatsingsvergoeding: €1,31.

We werken niet met het derde betalers systeem.

Contacteer ons voor meer info over de tarieven en terugbetaling van de kine.  

 

Aantal behandelingen per jaar zijn erg afhankelijk van de pathologie.

Hieronder vind u een samenvatting van de terugbetalingsmogelijkheden in Oost-Vlaanderen per mutualiteit.

Bond Moyson

Voor kinderen en jongeren

 • · Je krijgt 50 % van de kosten terugbetaald, tot 20 euro per consultatie en tot 12 consultaties per jaar.
 • · Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 25 i.p.v. 20 euro per consultatie terugbetaald.

Voor volwassenen

 • · Je krijgt 50 % van de kosten terugbetaald, tot 10 euro per consultatie en tot 12 consultaties per jaar.
 • · Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 15 i.p.v. 10 euro per consultatie terugbetaald.

CM

Voor kinderen en jongeren

 • · Per zitting wordt 50 % van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 % van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro. 
 • · Er zijn maximaal 24 tegemoetkomingen per lid.

Voor volwassenen 

 • · Terugbetaling tot 10 euro per sessie (max. 50 % van het betaalde honorarium). Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting tot 15 euro per sessie (max. 75 % van het honorarium).  
 • · Er zijn maximaal 24 tegemoetkomingen per lid. 

OZ

Voor kinderen:

 • · Een tegemoetkoming van € 10 per sessie 
 • · Maximum 10 sessies per kind per kalenderjaar

Voor volwassenen:

 • · Er wordt geen standaard terugbetaling voorzien.
 • · Medicalia plan van OZ geeft wel recht op een terugbetaling van 75% van het betaalde bedrag. Per jaar recht op een maximum terugbetaling van 600 euro.

Liberale mutualiteit

Voor kinderen:

 • · 20 euro per sessie
 • · maximum van 120 euro per kalenderjaar

Voor volwassenen: ​

 • · 10 euro per sessie
 • · maximum van 60 euro per kalenderjaar

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds:

Voor kinderen en jongeren:

 • · 10 euro per sessie
 • · max. € 100 per kalenderjaar

Voor volwassenen:

 • · 10 euro per sessie
 • · max. € 50 per kalenderjaar

Partena

Voor kinderen:

Voor volwassenen:

 • · Personen met een chronische ziekte (zonder leeftijdsbeperking!) krijgen 20 euro per sessie terugbetaald voor maximum 12 sessies per jaar.
 • · Voor volwassenen zonder chronische aandoening wordt geen standaard terugbetaling voorzien. Medicalia plan van Partena geeft wel recht op een terugbetaling van 75% van het betaalde bedrag met een maximum terugbetaling van 600 euro per verzekerde en per aansluitingsjaar 

Neutraal ziekenfonds Vlaanderen

Voor iedereen (kinderen en volwassenen)

 • · 10€ per sessie
 • · 5 sessies per jaar (max. 50€ per kalenderjaar)

Symbio neutrale mutualiteit

Voor kinderen en volwassenen:

 • · 10€ per sessie
 • · max. 50€ per kalenderjaar

Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail of RailCare

Voor kinderen en jongeren t.e.m. 25 jaar

 • · Terugbetaling van 75% van het sessiebedrag met een max. van 15€.
 • · Voor leden met een verhoogde tegemoetkoming bedraagt de terugbetaling 90% van het sessiebedrag (max. 18 euro). Aantal sessies is onbeperkt in aantal maar wel in tijd (max. twee jaar terugbetaling).

Voor volwassenen

Voor volwassenen wordt geen terugbetaling voorzien.

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsuitkering of HZIV

Het HZIV voorziet geen terugbetaling voor psychotherapie.

 

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.