Met welke problemen kan u bij de kindertherapeut terecht?

Wanneer kinderen zich niet goed in hun vel voelen dan merken we dat vaak aan hun gedrag. Ze huilen veel, worden snel boos of prikkelbaar, hebben vaak ruzie met anderen, kunnen moeilijk vriendjes maken, ze slapen slecht of hebben elke nacht last van nachtmerries, eten verloopt moeilijker, ze trekken zich terug, stellen druk gedrag, enzovoort. Kortom een waaier aan moeilijkheden waarmee ze ons proberen duidelijk te maken dat er iets scheelt. Wij noemen dit signaalgedrag.

Werkwijze

Praten over hun gevoelens of moeilijkheden is voor de meeste kinderen niet vanzelfsprekend. Emoties kunnen soms erg ingewikkeld zijn. En vaak weten kinderen (op bewust niveau) zelf niet altijd goed wat er aan de hand is en waarom ze zich zo gedragen. Daarom starten wij steeds met een verkennende fase waarbij we vertrekken vanuit de vraag en bezorgdheden van de ouders en/of het kind of de jongere. Deze kan onder andere bestaan uit een intakegesprek met de ouders en het kind of jongere, het opvragen van informatie bij derden (verwijzer, school, CLB, … mits toestemming van de cliënt), gedragsvragenlijsten voor ouders en eventueel de school en een individueel belevingsonderzoek bij het kind. Tijdens dit sociaal-emotioneel belevingsonderzoek proberen wij aan de hand van kindvriendelijke opdrachten (tekeningen, verhalen, spel, gesprekje, ... aangepast aan de leeftijd van het kind) zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en hoe de klachten of moeilijkheden mogelijks hierbinnen gekaderd kunnen worden. Via spel en tekeningen kunnen kinderen ons vaak makkelijker vertellen wie ze zijn en hoe het met hen gaat. In het adviesgesprek met de ouders worden de bevindingen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind besproken om van daaruit samen tot een therapievoorstel te komen. Dit kan onder andere bestaan uit individuele spel- of gesprekstherapie voor het kind of de jongere, ouderbegeleiding, gezinsgesprekken, ouder-kind-therapie, … Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de leeftijd en ontwikkeling van het kind, de aard van de problematiek en de vraag en verwachtingen van de ouders, kind of jongere. We werken ontwikkelingsgericht en steeds op het tempo van het kind. De innerlijke belevingswereld van het kind staat voorop. De ouders worden steeds nauw betrokken in het therapeutisch proces van hun kind om de slaagkansen van de therapie te optimaliseren. 

Ouderbegeleiding

We vertrekken tijdens de oudergesprekken steeds vanuit de beleving en hulpvragen van de ouders en betrekken hen nauw bij het therapeutisch proces van hun kind. Ouders zijn namelijk diegene die hun kind op lange termijn verder zullen begeleiden en leren omgaan met allerlei hindernissen die ze op hun pad kunnen tegenkomen. Wij bieden steun en evenwicht voor onderweg. Kinderen zijn vaak een spiegel en laten ons heel veel zien. Ook de kantjes die we lastiger vinden om mee geconfronteerde te worden. Omdat je als ouder sterk emotioneel betrokken en begaan bent met je kind, is het ook niet altijd makkelijk om achter het signaalgedrag van je kind te kijken naar de onderliggende boodschap ervan. Soms lukt dit wel, maar blijft het moeilijk om de gepaste afstemming of aanpak te vinden. Wij helpen je als ouder hierin graag op weg. Samen zoeken we naar manieren om je kind beter te begrijpen en te ondersteunen in zijn of haar emotionele behoeften en noden, naast het liefdevol begrenzen van het “probleemgedrag”. Vaak hebben ouders en kinderen al een hele weg afgelegd. Misschien betekende het een grote stap om hulp te zoeken of worstel je met schuld- en schaamtegevoelens. We luisteren naar alle emoties en vragen die de moeilijkheden van je kind bij jou oproepen en bieden hierin de nodige ondersteuning.

kindertherapie_speel
kindertherapie_zetel
psycho-kinderen_playtherapie
psycho-kinderen_playtherapie_playmobil
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.