U kan in Groepspraktijk De Balansvogel terecht voor psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Wij gebruiken hiervoor gestandaardiseerde en genormeerde (neuropsychologische) testen en vragenlijsten, o.a. WPPSI-III-NL, WISC-V-NL, SON-R 2-8, TEA-Ch-NL, Tower-test, Bourdon-Vos, d²-test, … 

Wij werken vanuit een holistische visie waarbij we de persoon in zijn geheel bekijken en alle facetten in rekening proberen te brengen. Wij trachten steeds een sterkte-zwakte profiel op te maken bij het kaart brengen van bijv. de cognitieve mogelijkheden (intelligentie), aandachtsmogelijkheden en andere executieve functies zoals geheugen, planning en organiseren, cognitieve flexibiliteit, responsinhibitie, centrale coherentie, enzovoort. 

Indien aangewezen is een klas- of thuisobservatie mogelijk. p>

Een onderzoek kan zowel op doorverwijzing (van een arts, CLB, school, logopedist, …) als op eigen initiatief. Elk onderzoek gebeurt op maat van de individuele vraag en in overleg met de cliënt en/of verwijzer. 

Afhankelijk van de vraagstelling kan een diagnostisch onderzoek één tot meerdere sessies in beslag nemen. Intelligentie- en aandachtsonderzoek vindt steeds plaats in de voormiddag zodat de beïnvloeding van factoren zoals vermoeidheid tot een minimum herleid worden. 

Bij een vraag naar eventuele diagnosestelling werken wij nauw samen met (door u gekozen) kinderneurologen en kinderpsychiaters.

Intelligentie-onderzoek

Een enkelvoudig gestandaardiseerd intelligentieonderzoek vindt steeds plaats in de voormiddag en duurt ongeveer anderhalf uur à 2 uren. Bij jonge kinderen kan het onderzoek indien aangewezen plaatsvinden in het bijzijn van één van de ouders als vertrouwenspersoon van het kind. Wij maken gebruik van gestandaardiseerde testen. Voor jonge kinderen is dat de WPPSI-III-NL. Bij lagere school kinderen en jongeren tot 16 jaar kan dit met de WISC-V-NL. Vanaf 16 jaar maken we gebruik van de WAIS-IV-NL.

Na afloop ontvangt u een uitgebreide verslaggeving met alle testresultaten en observatiegegevens. Dit verslag kan, op uw vraag, ook rechtstreeks naar de verwijzende arts worden gestuurd. Bij een vraag naar intelligentie-onderzoek in het kader van opstart logopedie is een aangepaste verslaggeving mogelijk (aangepast tarief). U ontvangt dan een cijfermatig verslag met alle gegevens die nodig zijn voor de aanvraag van de logopedie

Het is tevens mogelijk om een non-verbaal intelligentie-onderzoek te laten afnemen. Dit kan aangewezen zijn bij kinderen met ernstige taal- en spraakstoornissen, kinderen met gehoorproblemen, anderstalige kinderen of kinderen met communicatieproblemen. Een non- verbaal intelligentie-onderzoek kan bij ons in de praktijk voor kinderen van 2 tot 8 jaar en gebeurt met de SON-R 2 -8.

AandachtsonderzoekTEA-Ch

Een aandachtsonderzoek gebeurt steeds op maat met testen die aangepast zijn aan de leeftijd van het kind. Het vindt steeds plaats in de voormiddag. De duur is afhankelijk van welke testen er afgenomen worden (meestal ongeveer anderhalf uur). Het onderzoek bestaat meestal uit één of meerdere gestandaardiseerde testen aangevuld met ouder-en schoolvragenlijsten om een zo ruim mogelijk beeld te kunnen vormen van de aandachtsmogelijkheden van het kind binnen verschillende contexten (school, thuis, testsituatie, ...). Ook een observatie op school of thuis behoort tot de mogelijkheden indien dit aangewezen en een meerwaarde vormt. Bij kinderen vanaf 6 jaar gebruiken we vaak de TEA-Ch-NL. 

 

Afhankelijk van welke testen of vragenlijsten er reeds werd afgenomen (door o.a CLB) en de weg die reeds werd afgelegd, wordt het onderzoek al dan niet voorafgegaan door een verkennend intakegesprek voor bijkomende informatie en beeldvorming. 

Na afloop ontvangt u een uitgebreide verslaggeving met alle testresultaten en observatiegegevens. Indien nodig verwijzen wij na het onderzoek door naar een kinderneuroloog of kinderpsychiater in functie van eventuele diagnosestelling en/of medicamenteuze opvolging.

 

Autismespectrumonderzoek

U kan bij ons terecht voor een screeningsonderzoek naar autismespectrumstoornissen. Voor differentiaaldiagnostiek naar ASS en een eventuele diagnosestelling verwijzen wij u graag door naar gespecialiseerde centra en kinderpsychiater.

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.